Scroll omlaag

Wat schreef Jetta Klijnsma?

In haar brief van 23 juni 2017 aan de Voorzitter van de Tweede Kamer, heeft voormalig Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Jetta Klijnsma de hoop uitgesproken dat gemeenten nabestaanden gepaste ondersteuning gaan bieden na het overlijden van hun partner. Nunazorg heeft een dienst ontwikkeld waarmee gemeenten invulling kunnen geven aan deze uitspraak van mevrouw Klijnsma.

Wie een partner verliest, heeft steun nodig

'Wie een levenspartner verliest, heeft steun nodig. Steun in het omgaan met het verdriet, steun bij de enorme lijst met praktische beslommeringen, die op een weduwe of weduwnaar af komen, en steun om op een gegeven moment ook weer vooruit te kunnen kijken,' zo schrijft mevrouw Klijnsma in haar brief. Een goede ondersteuning vanuit de gemeente levert een bijdrage aan het voorkomen van eventuele uitval van nabestaanden op een later moment. Haar advies aan gemeenten is om een nabestaandenvoorziening op te nemen in het gemeentelijke beleid, als onderdeel van de uitvoering van de Algemene nabestaandenwet (Anw).

Ondersteuning van nabestaanden door de gemeente

Dit advies is voorafgegaan door een motie van kamerlid Kerstens (PvdA) op 27 november 2014. Daarin werd de regering verzocht een pilot mogelijk te maken waarin nabestaanden die hun partner hebben verloren, ondersteund worden vanuit de gemeente. In die motie was opgenomen dat gemeenten de ruimte moeten hebben, om de begeleiding en eventuele re-integratie van nabestaanden, zodanig in te richten dat er ruimte is voor verliesverwerking. Deze pilot is uitgevoerd in de gemeente Zwolle in 2015.

De pilot

De resultaten waren zo positief dat de gemeente Zwolle de ontwikkelde activiteiten heeft voortgezet als regulier aanbod. Na de pilot organiseerde het ministerie van SZW in juli 2016 het symposium ‘De Algemene Nabestaanden Wet van de toekomst: wat hebben nabestaanden nodig van de overheid’. Op dit symposium is input opgehaald voor de vormgeving van een toekomstbestendige Anw.

Onze dienst

De uitkomsten en conclusies van de pilot in Zwolle en het symposium zijn voor Nunazorg aanleiding geweest om een dienst te ontwikkelen voor gemeenten, die aansluit bij de werkwijze in Zwolle. Deze dienst maakt het gemeenten mogelijk om nabestaanden die hun partner hebben verloren, optimaal te ondersteunen en begeleiden.

Nabestaanden worden actief met een ondersteuningsaanbod benaderd. Daarbij worden begeleiding en eventueel ondersteuning bij de re-integratie naar werk aangeboden, zodanig dat er ruimte is voor het rouwproces. Daarin werkt Nunazorg nauw samen met de bestaande organisaties in uw gemeente.

Wat levert het u als gemeente op?

Onze ervaring heeft geleerd dat, zorg aan nabestaanden in het eerste jaar na de uitvaart, duurdere vormen van ondersteuning op de langere termijn kan voorkomen.

Wij helpen nabestaanden met de gevolgen van het verlies en begeleiden hen bij het opnieuw invulling geven van hun leven. Met deze aanpak kan de weg terug, naar werk, school en sociale contacten, sneller worden gevonden. Problemen als eenzaamheid en sociaal isolement worden op deze manier in een vroeg stadium gesignaleerd en ondervangen.